Privātuma politika

Mēs rūpējamies par jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu jūsu personas datu apstrādi.

Šajā privātuma politikā jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par jūsu personas datu apstrādi.

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA Info, juridiskās personas kods 41503005922, adrese: Jēkabpils iela 17a, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, e-pasta adrese: info@sia-info.lv

1. Kādi personas dati tiek vākti un apstrādāti?

Tiek apkopoti un apstrādāti tikai atbilstoši personas dati, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.

Personas dati, kas tiek vākti un apstrādāti, kad tiek apmeklēta šī mājas lapa/veikals:

Datu nosaukums Vācamie un apstrādājamie personas dati
Pirkuma dati Vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, preces piegādes adrese (kad piemērojams), preces piegādes veids, maksājuma veids, maksājuma dati, elektroniskā pasta adrese, trešo personu, kuras saņem preci/es, galvenā informācija.

Preču piegādes adresi lūdzam Jūs uzrādīt tikai tādā gadījumā, ja, veicot pasūtījumu, vēlaties, lai preces Jūsu ērtībai tiktu piegādātas uz norādīto adresi.

Veicot pasūtījumu, varat norādīt citu personu, kura saņems Jūsu iegādātās preces, ja tāda persona ir devusi savu piekrišanu.

Sniedzot mums trešās personas, kas saņems preci, informāciju, Jūs apliecināt, ka Jums ir tādu personu piekrišana attiecībā uz viņu datu sniegšanu, izmantošanu un apstrādi.

Reģistrācijas dati Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, maksātāja adrese, piegādes adrese, elektroniskā pasta adrese, parole.
Interneta veikala pakalpojumu izmantošanas dati Vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, vēlmju saraksts, komunikācijas vēsture, tālruņa numurs, IP adrese, atstātā preču groza dati, pirkuma dati, pasūtījumu vēsture, maksājumu vēsture.
Sīkfailu dati Rīcības interneta veikalā vēsture
Analītiskie dati Interneta veikala uzlabošanai pastāvīgi analizējam un apstrādājam šos Jūsu personas datus: pirkumu vēsture; pārlūkošanas interneta veikalā vēsture; maksājumu vēsture; savstarpējās komunikācijas vēsture, ieskaitot elektroniskās sarakstes un telefonsarunu ierakstus.

2. Datu vākšanas mērķis

Personas dati tiek vākti tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un netiek apstrādāti ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā.

Pirkuma līguma noslēgšanas un pildīšanas nolūkā. Lai varētu pārdot interneta veikalā izvēlētās preces, ir nepieciešams apstrādāt šos personas datus: Pirkuma dati.

Nesaņemot šos personas datus, nevaram veikt preces pārdošan, jo šo datu apstrāde ir būtiska līguma noslēgšanai un pildīšanai, tāpat saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē internetā veicamos norēķinus un grāmatvedības uzskaites kārtošanu, šo datu apstrāde ir pienākums.

Lai sniegtu plašākas iespējas izmantot sniedzamos pakalpojumus, uz pakalpojuma līguma pamata, t.i., uz interneta veikala izmantošanas līguma pamata, apstrādājam šos personas datus:

Reģistrācijas dati;

 • Interneta veikala pakalpojumu izmantošanas dati.

Lai interneta veikala izmantošana būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, pakalpojumu uzlabošanas nolūkos tiek veikta pastāvīga darbības analīze, kuras laikā tiek analizēti un apstrādāti šie personas dati:

 • Sīkfailu dati;
 • Analītiskie dati.

 

3. Kam tiek nodoti personas dati?

Personas dati tiek nosūtīti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām ir noslēgti līgumi, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Lai nodrošinātu atbilstošus pakalpojumus, dati var tikt nosūtīti šiem saviem partneriem:

 • Kurjeru pakalpojumu uzņēmumi, kas jums piegādā preces personu norādītajās adresēs;
 • karšu maksājumu apstrādes uzņēmumiem maksājuma karšu apstrādei.

Personas dati tiks izsniegti arī:

 • Tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā;
 • Valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos.

 

4. Personas datu uzglabāšanas ilgums

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu preču pirkuma līgumu, bet ne mazāk, kā to nosaka uzņēmuma darbību regulējošie tiesību akti. Personas dati, kuri tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz personas piekrišanas atcelšanas dienai.

5. Piekļuve informācijai par apstrādājamiem personas datiem

Personas datiem, kurus apstrādājam, var piekļūt atsūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@sia-info.lv.

6. Personas datu precizēšana un mainīšana

Ja personas konstatē, ka personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi un vēlas tos mainīt vai precizēt, to var izdarīt šādos veidos:

 • Savā personīgajā kontā rediģējot profilu;
 • Atsūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@sia-info.lv;

 

7. Personas datu izdzēšana

Personai ir tiesības pieprasīt, lai vairs netiktu veikta personas datu apstrāde un tie tiktu izdzēsti. Personas dati tiks dzēsti pēc personas pieprasījuma saņemšanas.

Personas dati netiks dzēsti no veikala datubāzes, ja pēc pieprasījuma saņemšanas tiks konstatēts, ka:

 • personas dati ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika apkopoti vai apstrādāti;
 • nav atcelta personas piekrišana personas datu apstrādei;
 • persona nepiekrīi personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir nepieciešama veikala likumīgo interešu dēļ;
 • personas datus apstrādāt liek Eiropas Savienības un valsts tiesību akti.
 • Personas dati ir jāapstrādā likumisku prasību piemērošanas, izpildes vai aizstāvības dēļ.

Pieprasījumu dzēst savus personas datus var iesniegt atsūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@sia-info.lv.

8. Sīkfailu dati

Sīkfaili ir mazi teksta faili, kuri tiek lejuplādēti personas ierīcē, kad persona apmeklē attiecīgo tīmekļa vietni. Sīkfaili palīdz tīmekļa vietnei atpazīt personas ierīci un palīdz uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglot tās izmantošanu.

Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to lietošanu Sīkdatņu politikā.